Aktualności | Stowarzyszenie | 1% podatku | Subkonta | Nasi Darczyńcy | Budowa Ośrodka | Galeria | Kontakt      Nr KRS: 0000150209


Wesprzyj rehabilitację konkretnej osoby, podaj jej imię nazwisko i numer, wpłać darowiznę na konto:

59 1240 3334 1111 0010 1388 1530

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!

Konta indywidualne

Stowarzyszenie udostępniło swoim podopiecznym indywidualne subkonta do gromadzenia środków z 1% podatku oraz darowizn. Subkonta mogły założyc osoby nie posiadające kont indywidualnych w innych stowarzyszeniach i fundacjach.

Kwotę 1% podatku dla określonego podopiecznego przekazujemy podając w zeznaniu podatkowym numer KRS Stowarzyszenia: 0000150209 i wypełniając rubrykę: „cel szczegółowy 1%”, w której należy podać: imię, nazwisko oraz numer podopiecznego.

Darowiznę finansową dla konkretnego podopiecznego można wpłacać na konto:
59 1240 3334 1111 0010 1388 1530
Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Naszym Dzieciom”
ul. Piłsudskiego 14, 95-060 Brzeziny
Imię, nazwisko i numer obdarowanego
„Darowizna na pomoc osobom niepełnosprawnym”
.

Podopieczni posiadający subkonta w Stowarzyszeniu:

1. Balwierczyk Michał, nr 101
2. Bigoszewski Bartosz, nr 102
3. Brewiński Francziszek, nr 103
4. Cywiński Jarosław, nr 104
5. Dąbrowska Karolina, nr 105
6. Machoń Krystian, nr 106
7. Leończuk Krzysztof, nr 107
8. Siejkowska Urszula, nr 108
9. Michalik Igor, nr 109
10. Mazgajewski Grzegorz, nr 111
11. Bartosiewicz Martyna, nr 112
12. Maćkowiak Konrad, nr 113
13. Budziewski Damian, nr 116
14. Malecha Jakub, nr 117
15. Piestrzeniewicz Julita, nr 118
16. Ferdzyn Sebastian, nr 119
17. Krakowiak Michał, nr 121
18. Gabara Jagoda, nr 122
19. Piórkowski Piotr, nr 123
20. Rzeźnik Bartłomiej, nr 124
21. Kobierski Kamil, nr 125
22. Marcinkowscy Kamila i Michał, nr 127
23. Rosiński Jakub, nr 128
24. Pietrzyk Jan, nr 129
25. Kowalczyk Damian, nr 130
26. Borowski Marcin, nr 131
27. Karczewski Mateusz, nr 132
28. Krawczyk Martyna, nr 133
29. Eljasz Mateusz, nr 134
30. Polit Marcin, nr 135
31. Winowska Kamila, nr 136
32. Janeczek Olga, nr 137
33. Drwęcki Waldemar, nr 138
Copyright © 2009 Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Naszym Dzieciom" - All Rights Reserved - Admin: agabig@o2.pl