Aktualności | Stowarzyszenie | 1% podatku | Subkonta | Nasi Darczyńcy | Budowa Ośrodka | Galeria | Kontakt


Prosimy o wsparcie, każda złotówka trafi do „Naszych Dzieci”

Nr konta: 34 1240 3334 1111 0000 2772 8279

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!

Nasze Dzieci

      Stowarzyszenie powstało w 1995 roku, zostało wpisane do Rejestru Stowarzyszeń w dniu 6 kwietnia 1995 roku. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym – 4 lutego 2003 roku. Uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego – 16 czerwca 2004 r.
      Misją Stowarzyszenia jest zapewnienie rehabilitacji i wszechstronnej pomocy osobom niepełnosprawnym, głównie dzieciom i młodzieży oraz ich rodzinom.
      Statutowe cele działania Stowarzyszenie realizuje poprzez prowadzenie ośrodka rehabilitacji dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Brzezinach. Ośrodek działa od 1997 roku i zapewnia niepełnosprawnym bezpłatne zajęcia z fizjoterapeutą, masaże, zajęcia z pedagogiem specjalnym, logopedą oraz terapię zajęciową. Obejmuje opieką 50 dzieci i młodzieży z powiatu brzezińskiego i powiatów ościennych.
      Wielkim osiągnięciem Stowarzyszenia jest wybudowanie siedziby dla ośrodka rehabilitacji, który obecnie nosi nazwę "Słoneczko". Budowa trwała 6 lat, kosztowała ok. 600 tys. zł. W nowym budynku, w pełni dostosowanym dla niepełnosprawnych, ośrodek działa od lutego 2011 roku.
      Realizując zadania z zakresu integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych Stowarzyszenie prowadzi, od grudnia 2005 roku, Warsztaty Terapii Zajęciowej "Blisko Ciebie" w Brzezinach.
      Ważnym zadaniem Stowarzyszenia jest organizacja czasu wolnego niepełnosprawnych. Organizacja imprez integracyjnych, wycieczek, wyjazdów do kina i teatru. Inicjowanie i realizacja działań na rzecz lokalnej społeczności, na rzecz przełamywania barier i integracji, rozwijanie wolontariatu.

Zarząd Stowarzyszenia

Na zdjęciu Zarząd Stowarzyszenia, od lewej: Iwona Piórkowska, Wioletta Bartyzel (prezes Stowarzyszenia), Andrzej Wrzesiński, Anna Dąbrowska, Bożena Rudniak.

Komisja Rewizyjna

Na zdjęciu Komisja Rewizyjna, od lewej: Ilona Kwiatkowska, Czesława Balwierczyk, Bogumiła Winowska.

Copyright © 2009 Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Naszym Dzieciom" - All Rights Reserved - Admin: agabig@o2.pl