Aktualności | Stowarzyszenie | 1% podatku | Subkonta | Nasi Darczyńcy | Budowa Ośrodka | Galeria | Kontakt      Nr KRS: 0000150209


FBOdwiedź nas na Facebook: Ośrodek Rehabilitacji "Słoneczko" Brzeziny


Dziękujemy za wsparcie "Naszych Dzieci" wszystkim Naszym Darczyńcom

1% PODATKU

Dziękujemy za podarowanie 1% podatku za rok 2017 dla Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Naszym Dzieciom”.
W 2018 roku na nasze konto wpłynęła kwota 91942,00 zł, w tym na cele ogólne 37 848,60 zł, a na indywidualne subkonta naszych podopiecznych 54 093,40 zł.

Zachęcamy do wsparcia "Naszych Dzieci" poprzez przekazanie 1% podatku za rok 2018. Mogą Państwo skorzystać z darmowego programu PIT: Darmowy Program PIT
Darmowy Program PIT dostarcza firma Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl Łatwe podatki dla OPP.Dotacje do projektów z Fundacji PZU

Fundacja PZU

W ramach tegorocznego konkursu dotacyjnego FUNDACJI PZU pod hasłem „Młodzi niepełnosprawni – sprawni z Fundacją PZU/2018” nasz projekt pt. „Krok do samodzielności” został najlepiej oceniony. Dotacje przyznano 20 organizacjom z 82 wnioskujących, w tym także i nam, z czego bardzo się cieszymy. Będziemy mogli zrealizować działania, które posłużą zwiększeniu samodzielności i aktywności osób z niepełnosprawnością. Zapewnimy dostęp do profesjonalnej i skutecznej rehabilitacji naszym podopiecznym. Zorganizujemy zajęcia edukacyjne, w tym pokazy sprzętu rehabilitacyjnego, spotkanie z dietetykiem, a także zaprezentujemy interesujące formy aktywizacji i spędzania czasu. „Nasze Dzieci” przez pół roku (od września do marca) będą otrzymywały bezpłatną rehabilitację (ćwiczenia takie jak: kinezyterapia, kinezyterapia w Ortezie Dunag 02, masaże lecznicze, zajęcia z neurologopedą, zajęcia z wykorzystaniem systemu C-EYE Cyber Oka).

W ramach kolejnego tegorocznego konkursu dotacyjnego FUNDACJI PZU pod hasłem „Niepodległa 2018. Fundacja PZU z Kulturą” również nasz projekt pt. „My Biało – Czerwoni” został najlepiej oceniony. Dotacje przyznano 28 organizacjom ze 111 wnioskujących, w tym także i naszej, z czego jesteśmy bardzo dumni. Celem tego projektu było przypomnienie i uświetnienie obchodów 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, ale również promowanie współczesnego patriotyzmu. Propagowanie wartości patriotycznych i obywatelskich. Budowanie szacunku dla symboli narodowych. Kształtowanie postaw patriotycznych młodego pokolenia. W trakcie realizacji (czyli od października do końca maja) umożliwimy dostęp do szeroko pojętej kultury dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej ze szkół specjalnych i oddziałów integracyjnych oraz ich zdrowych rówieśników z Brzezin i okolic. Odwiedzimy miejsca pamięci. Raz w tygodniu będą się odbywały warsztaty twórcze i plastyczne oraz warsztaty muzyczne. Podczas spotakań będziemy śpiewać wraz ze zdrowymi rówieśnikami pieśni patriotyczne ze specjalnie przygotowanych śpiewników. Zorganizujemy wyjazdy do muzeów i teatrów.

Nowe członkinie zarządu

Podczas Walnego Zgromadzenia członków Stowarzyszenia w dniu 24.04.2018 wybrano Panią Ilonę Brewińską i Panią Ewelinę Cichocką na nowych członków zarządu. Z pracy we władzach naszej organizacji zrezygnowały Panie Iwona Piórkowska i Anna Dąbrowska. Dziękujemy odchodzącym za zaangażowanie w działalność Stowarzyszenia i życzymy owocnej i satysfakcjonującej pracy nowym członkiniom zarządu.

 title=

Ćwiczymy w Słoneczku

W ramach partnerstwa z Fundacją PZU w dniu 1.09.2017 Stowarzyszenie rozpoczęło realizację projektu „Ćwiczymy w Słoneczku”. Dotacja pozyskana w programie: „Młodzi niepełnosprawni – sprawni z Fundacją PZU” zostanie przeznczona na zatrudnienie specjalistów pracujących z niepełnosprawnymi oraz na dofinansowanie 4 imprez integracyjnych. W terminie od 1.09.2017 do 28.02.2018 dzieci i młodzież niepełnosprawna z Brzezin i okolic będą korzystać z bezpłatnej rehabilitacji obejmującej kinezyterapię, kinezyterapię w ortezie Dunag oraz zajęcia z neurologopedą.
Na spotkaniu inaugurującym projekt przedstawiono zasady jego realizacji i podpisano deklaracje uczestnictwa w projekcie. W spotkaniu brał udział przedstawiciel Oddziału PZU w Brzezinach – pani Magdalena Kotynia, przedstawiciel prasy lokalnej oraz osoby zainteresowane rehabilitacją.

 title=  title=  title=

Wakacje Naszych Dzieci w Darłówku

Wakacje Naszych Dzieci

Spotkanie wigilijne 2015

 title=  title=  title=
 title=  title=  title=
 title=  title=  title=
 title=  title=  title=
 title=  title=  title=

22 maja 2015 na terenie Muzeum Regionalnego świętowaliśmy 20 rocznicę utworzenia Stowarzyszenia

20 lat temu grupa 17 osób powołała do życia nasze Stowarzyszenie. Zostało ono wpisane do rejestru sądowego w dniu 6 kwietnia 1995 roku. Jubileusz skłania do refleksji, podsumowań osiągnięć oraz wspomnień. Za nami 20 lat pracy na rzecz niepełnosprawnych, pracy kolejnych zarządów, pracy członków Stowarzyszenia, rehabilitantów, pedagogów, wolontariuszy i bardzo wielu Przyjaciół naszej organizacji. Przeżyliśmy wiele trudnych i radosnych chwil, ale Jubileusz był także okazją do wytyczenia planów na przyszłość.

 title=  title=  title=
 title=  title=  title=
 title=  title=  title=
 title=  title=  title=

Walne zgromadzenie

W dniu 18 maja odbyło się Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia. Jak co roku przedstawiono sprawozdania z działalności za 2014 rok, omówiono plany i zamierzenia na rok 2015. Przedstawiono krótką historię Stowarzyszenia w związku z jubileuszem 20-lecia organizacji.
Po dyskusji na bieżące tematy Zgromadzenie udzieliło wotum zaufania prezesowi Stowarzyszenia - Barbarze Bigoszewskiej.
Odbyły się wybory do władz organizacji. W tajnym głosowaniu do zarządu wybrano:
- Barbarę Bigoszewską,
- Wiolettę Bartyzel,
- Iwonę Piórkowską,
- Annę Dąbrowską i
- Monikę Piestrzeniewicz.
Do komisji rewizyjnej wybrano:
- Ilonę Kwiatkowską,
- Barbarę Malecha i
- Mirosławę Polit.
Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium zarządowi i komisji rewizyjnej za 2014 rok.

19 maja 2015

28 maja - wycieczka do Łowicza i Nieborowa

 title=  title=  title=

30 maja - na rybkach w „Batorówce"

 title=  title=  title=

23 maja – piknik w Nagawkach

 title=  title=  title=

16 maja – walne zgromadzenie

 title=  title=  title=

9 maja - spotkanie integracyjne

 title=  title=  title=

14 stycznia 2014 – dzień spotkań integracyjnych

O godzinie 10 przyjechały do Brzezin dzieci z Gminnego Przedszkola w Rogowie i przedstawiły bajkę „Kopciuszek”. Nasze Stowarzyszenie reprezentowała młodzież z Warsztatów Terapii Zajęciowej, która pokazała nowoczesne jasełka. Widzami były dzieci i młodzież z Zespołu Szkół Specjalnych i z Ośrodka Rehabilitacji „Słoneczko”. Po występach wszyscy poczęstowali się pączkami i wspólnie bawili. Spotkanie integracyjne uświetnili swoją obecnością Pan Edmund Kotecki - Starosta Brzeziński i Pan Daniel Kołada – Wójt Gminy Rogów.

Integracja Integracja Integracja

O godzinie 16 w Ośrodku Rehabilitacji „Słoneczko” odbyło się wspólne śpiewanie kolęd. Naszymi gośami byli: Pani Paulina Skrzynecka i młodzież z Gimnazjum Gminy Brzeziny z Przecławia. Młodzież z Gimnazjum przekazała prezesowi Stowarzyszenia darowiznę finansową zebraną w wyniku rozpowszechniania , malowanych przez siebie talerzyków, na terenie Parafii Podwyższenia św. Krzyża. Następnie zebrani zaśpiewali, przy akompaniamencie Pani Pauliny Skrzyneckiej, wszystkie znane kolędy bożonarodzeniowe.

Integracja Integracja Integracja

styczeń 2014

Spotkanie Wigilijne

18 grudnia 2013 odbyło się spotkanie wigilijne Naszych Dzieci. Pyszne potrawy wigilijne przygotowała młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych pod kierunkiem Pani Dyrektor Iwony Dudki – serdecznie dziękujemy!

Wigilia Wigilia Wigilia

grudzień 2013

Projekty Stowarzyszenia w 2013 roku:

- "Rehabilitacja w SŁONECZKU". Zadanie dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundusz pokrywa ok. 80% kosztów zatrudnienia specjalistów do pracy z dzieami i ok. 40% kosztów funkcjonowania ośrodka. Dofinansowanie PFRON - 115369 zł, finansowy udział własny - 14659 zł.
- "śladami Jana Pawła II", zadanie dofinansowane przez Gminę Miasto Brzeziny kwotą 7500 zł. Udział finansowy Stowarzyszenia - 2890 zł. Zorganizowaliśmy wycieczkę do Wadowic i Krakowa.
- "Chrońmy przyrodę", projekt dofinansowany przez Powiat Brzeziński kwotą 4000 zł, udział własny 1200 zł. Odbył się piknik integracyjny połączony ze zwiedzaniem Muzeum Drewna i Lasu oraz Arboretum w Rogowie i wycieczka do ZOO Safari w Borysewie.
- "Na basenie" zadanie dofinansowane przez Gminę Miasto Brzeziny kwotą 2000 zł, udział własny 310 zł. Pokrycie kosztów udziału w zajęciach na basenie dla 10 osób niepełnosprawnych, raz w tygodniu przez 5 miesięcy.
- Koszty funkcjonowania Ośrodka Rehabilitacji „Słoneczko”, w części pokrywanej przez Stowarzyszenie – 15000 zł.
- Koszty zatrudnienia pracowników, nie związane z umową z PFRON – 9200 zł.

1 grudnia 2013

Dzień Dziecka

W dniu 7 czerwca w Ośrodku Rehabilitacji „Słoneczko” świętowaliśmy Dzień Dziecka. W tym roku Dzień Dziecka obchodzony był w nietypowy sposób. Podopieczni Stowarzyszenia uczestniczyli w pokazie capśiry, który zaprezentowała grupa Unicar z Łodzi. Swoimi niebywałymi umiejętnościami zachwycili wszystkie dzieci i włączyli do wspólnej zabawy.

w Ośrodku Rehabilitacji „Słoneczko” świętowaliśmy Dzień Dziecka w Ośrodku Rehabilitacji „Słoneczko” świętowaliśmy Dzień Dziecka

czerwiec 2013

Przedszkolaki w „Słoneczku”

24 maja przyjechały do „Słoneczka” dzieci z Gminnego Przedszkola w Rogowie, aby zaprezentowaa dwa przedstawienia: „Brzydkie kaczątko” i „Szewczyk Dratewka”. Przedstawienia udały się wspaniale, dzieci były kolorowo przebrane i profesjonalnie grały swoje role. Widzowie byli zachwyceni i nagrodzili aktorów wielkimi brawami. Po przedstawieniach wszyscy udali się do sali terapii zajęciowej na poczęstunek i zabawę w basenie z kulkami.

Przedszkolaki w „Słoneczku” Przedszkolaki w „Słoneczku”

maj 2013

Walne Zgromadzenie

W dniu 10 maja 2013 roku Członkowie Stowarzyszenia spotkali się w Ośrodku Rehabilitacji „Słoneczko” aby obradowaa na temat działalności organizacji w 2012 i 2013 roku. Gościem obrad był zastępca burmistrza Brzezin Pan Roman Sasin oraz Pani Aneta Pawlak z PCPR. Zgromadzeni wysłuchali sprawozdań zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej i udzielili absolutorium tym organom za 2012 rok.
Podczas walnego prezes Stowarzyszenia przekazała Emilowi i jego rodzeństwu komputer podarowany przez BRE Bank z Warszawy. Serdecznie dziękujemy za darowiznę, która umożliwi dostęp do internetu rodzinie z naszej społeczności.

Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie
Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie

maj 2013

Gmina Miasto Brzeziny udzieliła nam dotacji w wysokości 11000 zł na zrealizowanie zadania „Dworki, zamki i pałace”

W ramach realizacji zadania odbyły się dwie wycieczki i dwa spotkania warsztatowe. Pierwsza wycieczka po dworkach i pałacach powiatu brzezińskiego odbyła się 22 czerwca. Podopieczni Stowarzyszenia obejrzeli dworki w Kołacinie, Dąbrowie, Popieniu, Rogowie i zapoznali się z ciekawą historią tych obiektów. W dniu 4 lipca podczas zajęa warsztatowych pod kierunkiem Pani Bogusławy Tyralskiej pałace były malowane przez dzieci i młodzież na kartonach ciekawą techniką plastyczną. Druga trzydniowa wycieczka odbyła się w dniach od 31 sierpnia do 2 września 2012 roku. Zwiedzano wspaniały zamek w Kórniku, pałace i dwory starego Poznania oraz Pałac w Rogalinie. Podczas drugiego spotkania warsztatowego w dniu 6 września została wykonana makieta polskiego dworu. Wykonano wystawę prac i zdjęa z wycieczek.

Poznań Dworki

Powiat brzeziński dofinansował kwotą 4000 zł zadanie „Poznajemy Parki Krajobrazowe”

W Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich zorganizowaliśmy w dniu 25 maja piknik integracyjny dla niepełnosprawnych z Ośrodka i Warsztatów Terapii Zajęciowej. Pan Janusz Nowański przybliżył historię powstania parku i genezę tworzenia się wzniesień w pobliżu Brzezin. Kolejnym etapem realizacji zadania była, zorganizowana w dniu 29 lipca, jednodniowa wycieczka do Sulejowskiego Parku Krajobrazowego i Rezerwatu —ubrów w Smardzewicach oraz Spalskiego Parku Krajobrazowego. Podopieczni Stowarzyszenia poznali 3 spośród 7 parków krajobrazowych województwa łódzkiego.

Parki Krajobrazowe Parki Krajobrazowe Spała

Gmina Rogów udzieliła nam dotacji w wysokości 1500 zł na realizację zadania „Poznajemy dworki i pałace”

Projekt uzupełniał zadanie „Dworki zamki i pałace” dofinansowane przez Gminę Miasto Brzeziny. Podczas wycieczki po dworkach i pałacach powiatu brzezińskiego zatrzymaliśmy się przy pałacu w Rogowie. Młodzież z Gimnazjum w Rogowie opowiedziała o jego historii, a następnie wszyscy udali się do pobliskiej pizzerii na przepyszną pizzę zakupioną dzięki dotacji Gminy Rogów. Dzięki dotacji zostało także sfinansowane uczestnictwo kilku osób w wycieczce do Poznania i okolic.

Dworki zamki i pałace Dworki zamki i pałace

październik 2012

Dziękujemy

      W grudniu Pracownicy Firmy Dell Products z Łodzi podarowali nam suchy basen z kulkami oraz wieżę do odtwarzania muzyki. Basen z kulkami, ustawiony w sali terapii zajęciowej, sprawił naszym najmłodszym podopiecznym dużo radości, a starsi z zadowoleniem wypróbowali wieżę. Dzięki tym darowiznom terapia zajęciowa stała się bardziej przyjazna „Naszym Dzieciom”.

grudzień 2011

Pozyskaliśmy fundusze z PFRON - 7 miejsce naszego wniosku

      W paYdzierniku 2011 złożyliśmy wniosek do Biura PFRON w Warszawie o dofinansowanie rehabilitacji w Ośrodku Rehabilitacji „Słoneczko”. Nasz wniosek uzyskał pozytywną ocenę formalną. Pozytywna była także ocena merytoryczna. W rankingu wniosków, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną znaleYliśmy się na 7 miejscu spośród 177 w kraju. Decyzją PFRON otrzymamy dofinansowanie rehabilitacji w pełnej wnioskowanej kwocie na rok 2012 i podpiszemy umowę wieloletnią na trzy lata.
      Z optymizmem Pracownicy Ośrodka podejmują stawiane przed nimi zadania – prowadzenie kinezyterapii (z wykorzystaniem kombinezonów Dunag 02), masaży, zajęa pedagogicznych, logopedycznych i terapii zajęciowej.
      Zapraszamy dzieci i młodzież niepełnosprawną do korzystania z bezpłatnych zajęa – wymagane jest aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

grudzień 2011

Rehabilitacja w kombinezonach DUNAG 02

Rehabilitacja w kombinezonach DUNAG 02

      W dniach do 7 do 9 listopada 2011 w naszym „Słoneczku” przebywał specjalista rehabilitacji, mgr Robert Kwiatkowski, który nadzorował wprowadzenie do rehabilitacji ortezy Dunag 02, zwanej kombinezonem.
      Kombinezon składa się ze spodenek i kamizelki, na których rozmieszczone są zaczepy do naciągów gumowych. Naciągi umocowane są w taki sposób, aby wspomagaa funkcjonowanie wybranych grup mięśniowych. Dzieci podczas pracy w kombinezonach poprawiają poczucie ciała i, w zależności od indywidualnych umiejętności motorycznych, lepiej funkcjonują.
      Kombinezony wprowadzamy na stałe do rehabilitacji podopiecznych ośrodka. Działania związane z wdrożeniem są dofinansowane przez Marszałka Województwa Łódzkiego w ramach projektu „Innowacje w Słoneczku”. Oprócz kombinezonów nowością będą zajęcia z terapii ręki oraz porozumiewania alternatywnego metodą Programu Językowego Makaton.
      Innowacje służą urozmaiceniu i podniesieniu standardu usług rehabilitacyjnych oferowanych w ośrodku. Zapraszamy dzieci i młodzież z orzeczeniem o niepełnosprawności do korzystania z zajęa.

10 listopada 2011

Ośrodek Rehabilitacji "Słoneczko" otwarty!

      Budowa Ośrodka, zrealizowana w dwóch etapach kosztowała 591.712,00 zł, z czego z środków pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, znajdujących się w dyspozycji RCPS w Łodzi, wydatkowano kwotę 237.116,33 zł, pozostałe środki pochodziły z 1% podatku oraz od darczyńców, których pełna lista znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce Nasi Darczyńcy.

Uroczyste otwarcie ośrodka Uroczyste otwarcie ośrodka

      W uroczystym otwarciu Ośrodka, 23 września, wzięli udział m.in. prezes Oddziału Łódzkiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Władysław Skwarka, Starosta Brzeziński Edmund Kotecki, Burmistrz Brzezin Marcin Pluta, Wójt Gminy Dmosin Danuta Supera, Wójt Gminy Rogów Daniel Kołada. Samorząd Województwa Łódzkiego reprezentowała zastępca dyrektora RCPS w Łodzi Barbara Sidor-Pietras, która na ręce prezes Stowarzyszenia Barbary Bigoszewskiej przekazała list gratulacyjny w imieniu zarządu województwa łódzkiego, podpisany przez Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia oraz członka zarządu Województwa Łódzkiego Dariusza Klimczaka. Ważnym gościem uroczystości był Ksiądz Dziekan Bogumił Walczak, który poświęcił Ośrodek i wręczył prezes Stowarzyszenia okazały krzyż ze stacjami drogi krzyżowej. Następnie wszyscy goście gratulowali zbudowania Ośrodka i przekazywali prezenty, za które serdecznie dziękujemy. W części artystycznej Karina Bartyzel pięknie przeczytała wiersz o matce wychowującej niepełnosprawne dziecko, a młodzież z Gimnazjum w Rogowie zaprezentowała wspaniały program wokalny. Dziękujemy młodym artystom.

Uroczyste otwarcie ośrodka Uroczyste otwarcie ośrodka Uroczyste otwarcie ośrodka
Uroczyste otwarcie ośrodka Uroczyste otwarcie ośrodka Uroczyste otwarcie ośrodka
Uroczyste otwarcie ośrodka Uroczyste otwarcie ośrodka Uroczyste otwarcie ośrodka
Uroczyste otwarcie ośrodka Uroczyste otwarcie ośrodka Uroczyste otwarcie ośrodka

23 września 2011

Sierpniowe wycieczki

      W dniach 29 i 30 sierpnia odbyły się dwie wyjazdowe imprezy Stowarzyszenia.
29 sierpnia w ramach realizacji projektu „nasze Kościoły”, dofinansowanego przez Gminę Miasto Brzeziny, odwiedziliśmy Sanktuarium w Licheniu. 30 sierpnia w ślesinie w Centrum Zdrowia i Relaksu VERANO realizowaliśmy zadanie dofinansowane przez Powiat Brzeziński „Piknik nad wodą”.

Licheń ślesin

30 sierpnia 2011

Nowe władze Stowarzyszenia

      Podczas walnego Zgromadzenia członków Stowarzyszenia w dniu 28 kwietnia w wyborach wyłoniono nowy skład zarządu o komisji rewizyjnej. Zmiany zostały w lipcu zatwierdzone przez sąd rejestrowy i wpisane do KRS:

Barbara Bigoszewska – prezes zarządu
Wioletta Bartyzel – skarbnik
Ewa Maakowiak – sekretarz
Agnieszka Stachowska – członek zarządu
Waldemar Kurowski – członek zarządu
Joanna Kierner – przewodnicząca komisji rewizyjnej
Barbara Malecha – członek komisji rewizyjnej
Mirosława Polit – członek komisji rewizyjnej

28 kwietnia 2011

Pierwsza zabawa dla dzieci w nowym Ośrodku

      W dniu 4 marca dzieci i młodzież oraz ich rodzice spotkali się na wspólnej zabawie w nowym Ośrodku.

Zabawa w nowym ośrodku Zabawa w nowym ośrodku
Zabawa w nowym ośrodku Zabawa w nowym ośrodku Zabawa w nowym ośrodku

4 marca 2011

Wyższe składki członkowskie

      Od 1 stycznia 2011 składka członkowska wynosi 7 zł. miesięcznie.
W związku ze znacznym wzrostem cen środków czystości, herbaty i cukru, wzrostem kosztów utrzymania Ośrodka Zarząd Stowarzyszenia w dniu 14.01.2011 podjął uchwałę o zwiększeniu wysokości składki członkowskiej do 7 zł miesięcznie.

14 lutego 2011

Dzieci w muzeum w Brzezinach

Zdjęcie z muzeum

2010

Wycieczka

      29 sierpnia, w ramach realizacji zadania „Poznajemy Góry świętokrzyskie”, dofinansowanego przez Powiat Brzeziński, odbyła się wycieczka Stowarzyszenia w Góry świętokrzyskie. Przewodnik wycieczki opowiadał historię regionu, a my oglądaliśmy malownicze widoki na trasie przejazdu autokaru. Największe wrażenie na uczestnikach zrobiło zwiedzanie miejscowości i klasztoru święty Krzyż, od której góry wzięły swoją nazwę. Z zainteresowaniem oglądaliśmy też najstarsze drzewo w Polsce – dąb Bartek.

2010

Piknik

      28 sierpnia wyjechaliśmy na piknik do Sielpii, miejscowości wczasowej położonej nieopodal Końskich, stanowiącej bazę wypadową w Góry świętokrzyskie. Podczas pikniku realizowaliśmy projekt „Dbaj o zdrowie” dofinansowany przez Powiat Brzezinski oraz zajęcia integracyjne z projektów: „Moje miasto, moja Rodzina” oraz „Coś dla ducha” dofinansowanych przez Gminę Miasto Brzeziny. Odbyły się zajęcia aerobiku, awiczenia z Jogi, pokaz i degustacja zdrowej żywności. Deszcz siąpił prawie cały dzień, ale nie przeszkodziło to nam w wycieczce po Sielpii i w dobrej zabawie przy wieczornym grillu. Miło i aktywnie spędziliśmy cały dzień.

2010

Majówka w Witkowicach

      28 maja podopieczni Stowarzyszenia oraz uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej wraz z rodzicami i pracownikami spotkali się w gospodarstwie agroturystycznym w Witkowicach na majowej imprezie integracyjnej. Pogoda była wspaniała i sprzyjała pieczeniu kiełbasek na grillu i wspólnym zabawom. Z okazji Dnia Dziecka rozdano drobne upominki. Spotkanie szybko upłynęło w miłej atmosferze.

Majówka

30 maja 2010

Wigilia

      W dniu 18 grudnia odbyło się spotkanie wigilijne.

Foto 36 Foto 37
Foto 38 Foto 39

22 grudnia 2009

Szlakiem Orlich Gniazd

      W dniach 28 i 29 sierpnia br. Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Naszym Dzieciom” zorganizowało wycieczkę po malowniczej Jurze Krakowsko – Częstochowskiej, w której wzięli udział podopieczni Ośrodka Dydaktyczno – Rehabilitacyjnego oraz uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej „Blisko Ciebie” wraz z opiekunami. Pierwszego dnia grupa zwiedziła najbardziej imponujące Orle Gniazdo, spośród wszystkich zamków Jury Krakowsko – Częstochowskiej, Zamek Ogrodzieniecki. Grupa śmiałków weszła na Wieżę Kredencerską, z której rozciągał się malowniczy krajobraz okolic. Zwiedzano również lochy ze „Studnią Straceńców” oraz Muzeum Zamkowe i „Wirtualny zamek” – obrazujący codzienne życie na Zamku Ogrodzienieckim, w czasach kiedy był magnacką rezydencją. Wieczorem uczestnicy wycieczki bawili się na dyskotece i przy grillu, zorganizowanym przez goszczące ich gospodarstwo agroturystyczne - „Folwark Zrębice”. Następnego dnia odbyła się wycieczka po okolicy „Ciuchcią Jurajską”, a po obiedzie, wycieczkowicze pojechali do Częstochowy. Wzięli udział w nabożeństwie i zwiedzali Jasnogórski Klasztor.

Foto 33 Foto 34 Foto 35

30 sierpnia 2009

ZOO

      2 lipca było goraco, a my pojechalismy do Ogrodu Zoologicznego w Łodzi.

Foto 30 Foto 31 Foto 32

2 lipca 2009

Piknik integracyjny

      12 czerwca 2009 roku spotkaliśmy się na terenie Łowiska Komercyjnego „ATUREX” w Brzezinach z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej i podopiecznymi "świetlika". Imprezę rozpoczęło przedstawienie pt. "Jaś i Małgosia" zorganizowane przez pracowników Stowarzyszenia. Dzieciom szczególnie podobała się pani Iwona Karnowska-Matusiak w roli Baby Jagi.

Foto 28 Foto 29

12 czerwca 2009

Wigilia 2008

Foto 22 Foto 24 Foto 25

19 grudnia 2008

Dbamy o kulturę naszych podopiecznych

      30 listopada dzieci i młodzież z opiekunami udali sie do teatru Arlekin na widowisko muzyczne "Czerwony Kapturek". 21 grudnia oglądaliśmy w Teatrze Wielkim operę "Czarodziejski Flet".

Foto 20 Foto 21

Uczestnictwem w tych przedstawieniach rozpoczęliśmy poznawanie łódzkich teatrów.

22 grudnia 2008

Wycieczka do Kazimierza

      Corocznie we wrześniu Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Naszym Dzieciom” organizuje dla swoich podopiecznych trzydniową wycieczkę turystyczno – krajoznawczą. W latach ubiegłych byliśmy w Krakowie, Trójmieście, we Wrocławiu i Karpaczu, na Warmii a w tym roku odwiedziliśmy Kazimierz nad Wisłą, Nałęczów i Lublin.

Foto 18 Foto 19 Foto 20

      W piątek, 5 września zwiedzaliśmy Kazimierz. Na Rynku staraliśmy się nie wyrzucia z wózków inwalidzkich dziewięcioro naszej młodzieży, poruszając się po kazimierzowskich kocich łbach, z dużym wysiłkiem dotarliśmy do pięknego kościoła farnego. Podziwialiśmy ruiny zamku i basztę obronną podczas miłego już spaceru wzdłuż Wisły. Kazimierz jest piękny, ale zupełnie niedostosowany do osób na wózkach. Kupiliśmy więc „koguty” i pojechaliśmy dalej do Nałęczowa, gdzie był przewidziany nocleg.
      Niestety okazało się, że nasz autokar nie może dojechaa do miejsca noclegu, bo droga się bardzo zwęża, tak więc zebraliśmy bagaże i jakieś 100 m poszliśmy pieszo, po pagórkowatym terenie. Gościliśmy w Rekolekcyjnym Domu Kurii Archidiecezjalnej Lubelskiej i pobyt w tym Ośrodku, mimo trudności z dotarciem do niego, był miły a wyżywienie bardzo dobre.
      W sobotę pojechaliśmy do Lublina. Miasto jest piękne, przewodnik ciekawie o nim opowiadał, podziwialiśmy Katedrę, kamienice Starego Miasta, z daleka Zamek. Wpadliśmy jeszcze Mc Donalda i wróciliśmy do Nałęczowa.
      Nałęczów jest uzdrowiskiem z wodami mineralnymi, m. in. Cisowianką pitą w Palmiarni, którą odwiedziliśmy w niedzielę. Oglądaliśmy jeszcze pamiątki po pisarzu w muzeum Bolesława Prusa, pospacerowaliśmy po pięknym parku uzdrowiskowym i szybko przyszła pora wracaa do domu.
      Nasza trzydniowa wycieczka była w tym roku wyjątkowo wyczerpująca, mam jednak nadzieję, że wszystkim jej uczestnikom się podobała a na pewno dostarczyła wielu wrażeń.

6 września 2008

Kino

      31 lipca dzieci i młodzież z naszego Stowarzyszenia wraz z opiekunami wybrali się do Manufaktury do kina "Cinema City". Przed seansem był planowany spacer po terenie tego centrum handlu i rozrywki ale z powodu upału wszyscy woleli siedziea pod parasolkami przy fontannach;). W kinie film "Kung Fu Panda" bardzo się podobał. Dyrekcja kina ufundowała nam 7 darmowych biletów i odwiedzilibyśmy jeszcze to kino, niestety widownia nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych, co nie zachęca nas do kolejnych przyjazdów.

31 lipca 2008

Piknik w Rogowie

      30 maja w ramach realizacji projektu "Poznaj historię i kulturę miejsc - blisko i daleko" dofinansowanego przez Starostwo Powiatowe w Brzezinach odbył się piknik integracyjny w Rogowie. Najpierw dzieci, młodzież oraz rodzice i wolontariusze zwiedzili Arboretum w Rogowie, następnie w wyznaczonym miejscu na terenie SGGW rozpalono ognisko. Pieczono kiełbaski, nie zabrakło napoji i słodyczy;) Z gitarą przybyły do nas harcerki z Rogowskiej Drużyny Harcerek.

Foto 12 Foto 13 Foto 14
Foto 15 Foto 16 Foto 17

30 maja 2008Copyright © 2009 Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Naszym Dzieciom" - All Rights Reserved - Admin: agabig@o2.pl


darmowa reklama

katalog stron internetowych katalog stron internetowych